Car Ganesh Idol

car ganesh idol (4)

900.00

This ganesh idol is exclusively made for the car. You can keep this special idol inside your car it looks like a normal car idol but it comes with a very strong MahaMrutunjayYantra. This Yantra is at the back side of the idol and facing towards front so it creates the strong shield and prevent any bad energy and protects the the car. It also creates a positive energy spectrum inside the car so that everyone sitting inside the car would be protected with this.

गणेश कार स्टॅन्ड हे खासकरून कारसाठी बनवले आहे. तुम्ही ही मूर्ती कारमध्ये ठेवू शकता. ही मूर्ती दिसायला सामान्य मूर्ती वाटते पण ह्या मूर्तीबरोबर बलवान असे महामृत्युंजय यंत्र आहे. हे यंत्र मूर्तीच्या पाठीमागच्या साईडला आहे आणि ही मूर्ती तुमच्या चेहऱ्याच्या दिशेला असते त्यामुळे एक बलवान असे कवच तयार होते आणि हे कवच तुम्हाला वाईट ऊर्जेपासून वाचवेल आणि कारचे पण संरक्षण होईल. ही मूर्ती कारमध्ये पॉजिटीव्ह ऊर्जा निर्माण करते जेणेकरून जे कुणी कारमध्ये बसलेले आहेत त्यांचे संरक्षण होईल.
Vastu remedies for your house. Remove all vastu defects without any demolition. Products are created with 21years of experience and according to the Gayatri Mantra.
  • All products are hand made
  • Patent Applied
  • Copyright of govt India
  • Created with 21 years of experience

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.